Χυτές Μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης

Χυτές Μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης

Αν προηγηθεί η αναγκαία προετοιμασία στην επιφάνεια της ταράτσας, η εφαρμογή του συστήματος δημιουργεί μία ενιαία, χωρίς ραφές ελαστική μεμβράνη.

Η στεγάνωση των δωμάτων πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτοχρόνως να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση. Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η στεγάνωση με χυτή ελαστική πολυουρεθανική μεμβράνη, π.χ. HYPERDESMO της ALCHIMICA.

Το HYPERDEMO είναι 100% στεγανωτικό, αδιάβροχο, ελαστομερές, μονωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, το οποίο εφαρμοζόμενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές), σχηματίζει ελαστική στεγανωτική μεμβράνη, με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια σημείο προς σημείο και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (Ικανοποίηση όλων σχεδόν των απαιτήσεων βατότητας και κυκλοφορίας). Έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατά συνέπεια μεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει την δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και μελλοντικές ρωγμές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή. Αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισμένα χημικά. Κατάλληλα υποστρώματα για την εφαρμογή του HYPERDESMO είναι: σκυρόδεμα, αμιαντόπλακες, γαρμπιλομωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωμένα μέταλλα (όχι γαλβανιζέ και αλουμίνιο χωρίς primer).

Θα ακολουθήσει μία σύντομη περιγραφή του τρόπου εφαρμογής της μεμβράνης. Για άριστα αποτελέσματα η εφαρμογή των υλικών πρέπει να γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συστήνει το εργοστάσιο παραγωγής.

Σκοπός της υγρομόνωσης είναι να δημιουργηθεί μία ενιαία στεγανολεκάνη πάνω στην επιφάνεια του δώματος και περιμετρικά σε ύψος περίπου 10cm.

Προετοιμασία επιφανείας.

Κατ’ αρχήν γίνεται μηχανικός καθαρισμός της επιφανείας του δώματος από σαθρά υλικά.

Στα τοιχία κλιμακοστασίων, φωταγωγών, στηθαίων κλπ, καθαιρείται ο σοβάς σε ύψος 10 cm και επισκευάζονται οι επιφάνειες αυτές με μη συρρικνούμενο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα. Έτσι η υγρομονωτική μεμβράνη στα σημεία αυτά θα εφαρμοστεί σε σταθερό υπόστρωμα.

Με το ίδιο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα επισκευάζονται τοπικά τυχόν κοιλότητες και ρηγματώσεις της επιφανείας του δώματος. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία που κάθετα στοιχεία, όπως υδρορροές, καπνοδόχοι, σωλήνες εξαερισμού, αποχέτευσης, ηλιακών, κλιματιστικών κλπ, διαπερνούν την πλάκα σκυροδέματος. Ανάλογα με την περίπτωση, στα σημεία αυτά χρησιμοποιούμε επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ή πολυουρεθανική μαστίχη.

Η προετοιμασία της επιφανείας τελειώνει με έναν επιμελή καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα υψηλής απορροφητικότητας ή πλένεται η επιφάνεια με υδροβολή υψηλής πίεσης ανάλογα με την περίπτωση.

Εφαρμογή της μεμβράνης,

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προετοιμασίας, γίνεται η εφαρμογή της χυτής ελαστικής μεμβράνης πολυουρεθανικής βάσης.

Προηγείται η καθολική επάλειψη της επιφάνειας (πέρασμα 1 χέρι) με αστάρι πρόσφυσης χαμηλού ιξώδους σε δοσολογία 150 g/m².

Στη συνέχεια εφαρμόζεται η χυτή ελαστική στεγανωτική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσης, σε δοσολογία 1,8 Kg/m². Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ενιαίο πάχος μεμβράνης σε όλη την επιφάνεια.

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δίνεται για την στεγανοποίηση των υδρορροών και των σημείων συναρμογής της πλάκας με κάθετα στοιχεία (σωλήνες, κιγκλιδώματα, στηρίξεις ηλιακών και κεραιών, κλπ.).

Η διάρκεια ζωής της στεγανωτικής μεμβράνης είναι 25 χρόνια εκτεθειμένη στον ήλιο. Επαυξάνεται κατά πολύ σε περίπτωση επικάλυψής της με πλακίδια τα οποία επικολλώνται κατ’ ευθείαν πάνω στην μεμβράνη.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι, όπου έχουν τηρηθεί οι κανόνες σωστής εφαρμογής του υλικού, έχει οριστικά λυθεί το πρόβλημα της υγρασίας.

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games