Στεγανοποίηση λουτρών με τσιμεντοειδή

Στεγανοποίηση λουτρών με τσιμεντοειδή

Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατμών στα δομικά υλικά προκαλεί μεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χημική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισμού του σκυροδέματος
• Δημιουργία εξανθημάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και μηκυτών
• Κινήσεις στη μάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άμεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδομένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εμφανίζεται μετά από παρατεταμένη επίδρασή του και αυξάνει σημαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισμένα οξείδια του αζώτου. Οι διάφορες κατασκευές προκειμένου να είναι χρησιμοποιήσιμες και βιώσιμες απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.

Στην περίπτωση των λουτρών, χώρων με έντονο υγρό περιβάλλον, το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η απλή υγρασία ή το νερό που θα διαφύγει στην κύρια κατασκευή μας λόγω χρήσης του συγκεκριμένου χώρου.
Η στεγάνωση των λουτρών είναι αναγκαία και θα πρέπει:
• Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της.

Αποτελεσματική λύση για την στεγάνωση λουτρών και γενικότερα χώρων με ιδιαίτερο υγρό περιβάλλον αποτελεί το MAXSEAL της DRIZORO.

Στεγάνωση με MAXSEAL.

Το MAXSEAL είναι στεγανωτικό επίχρισμα για σκυρόδεμα, αργιλότουβλο & τσιμεντόλιθους τοιχοποιίας, προκατασκευασμένα πετάσματα ή πανέλα. Αποτελείται από τσιμέντο, αδρανή και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν στο προϊόν στεγανωτικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο για χρήση εξωτερικά και εσωτερικά του τοιχίου πάνω στις ακόλουθες επιφάνειες: σκυρόδεμα, λιθοδομή, τσιμέντο, τσιμεντοκονίαμα.

Εφαρμογές
• Στεγανωτικό επίχρισμα εξωτερικών τοίχων
• Υπόγεια που υφίστανται υδραυλική πίεση από το νερό
• Σε θεμέλια, για στεγανοποίηση και προστασία του σκυροδέματος από βλάβες εξαιτίας του νερού.
• Στεγανωτικό επίχρισμα για τσιμεντόλιθους και προκατασκευασμένα πετάσματα ή πανέλα
• Διακοσμητικό, στεγανοποιητικό τελείωμα για σιλό και πύργους ψύξης σε θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής.
• Στεγανοποίηση αρδευτικών καναλιών
• Στεγανωτικό επίχρισμα φραγμάτων και τοίχων αντιστήριξης.
• Προστασία και στεγανοποίηση σκυροδέματος σε μονάδες επεξεργασίας νερού.
• Στεγανοποίηση σηράγγων και φρεατίων.
• Στεγανοποίηση πισινών.
• Στεγανοποίηση και επίχρισμα για δεξαμενές πόσιμου νερού.

Πλεονεκτήματα
• Το επίχρισμα επιτρέπει την εφίδρωση της βάσης και έτσι εξουδετερώνει τους υδρατμούς.
• Μια τελική στρώση του υλικού MAXSEAL μπορεί να επιστρωθεί για την βελτίωση της στεγανοποίησης ή και σε περίπτωση απουσίας του διακοσμητικού τελειώματος της επιφάνειας.
• Είναι ένα αυθεντικό στεγανοποιητικό επίχρισμα για εξωτερικές επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες.
• Για εφαρμoγές σε εσωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε υπόγεια, το επίχρισμα αντέχει στην υδροστατική πίεση των υπόγειων υδάτων.
• Είναι εύκολο στη χρήση και το κόστος συντήρησης είναι σχεδόν ανύπαρκτο.
• Είναι ανθεκτικό στα διαβρωτικά αποτελέσματα του αλμυρού νερού και στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από ακρυλικά χρώματα και άλλα επιχρίσματα.
• Όταν πήξει μπορεί να περαστεί από πάνω με ακρυλικό χρώμα. Επίσης μπορεί να καλύπτεται με πλακάκια, όπως σε πισίνες ή σε διακοσμητικές παραστάσεις εξωτερικών χώρων.
Καμία τοξική επίδραση στο πόσιμο νερό. ΜΕΘ

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games