Εσωτερική στεγανοποίηση υπογείου

Εσωτερική στεγανοποίηση υπογείου

Εσωτερική στεγανοποίηση σε υπόγειο γίνεται όταν είναι αδύνατον να γίνει εξωτερικά.

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Όταν η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στο έδαφος, γύρω από τον υπόγειο χώρο, βρίσκεται άνωθεν της στάθμης του δαπέδου του υπογείου, τότε απαιτείται η διαμόρφωση του υπόγειου χώρου ως στεγανή λεκάνη, η οποία θα βρίσκεται μόνιμα μέσα στο νερό και η οποία θα υφίσταται μόνιμη υδροστατική πίεση. Μία τέτοια στεγανωτική στρώση οφείλει: Να στεγανώνει αποτελεσματικά, ακόμη και σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής πίεσης. Να έχει διάρκεια στο χρόνο, διότι πιθανή βλάβη της έχει ως συνέπεια το άμεσο πλημμύρισμα του υπόγειου χώρου και η επισκευή ή η επαναδημιουργία της απαιτεί σημαντικό κόπο και κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται συνήθως η εφαρμογή της στεγάνωσης από την εσωτερική πλευρά του υπογείου, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία μίας κλειστής, ενιαίας στεγανολεκάνης. Για τη στεγάνωση επιλέγεται η χρήση ενός επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος π.χ το AQUAMAT ELASTIC της ISOMAT, το οποίο έχει το ιδιαίτερο πλεονέκτημα να μπορεί να εφαρμοσθεί εσωτερικά στα τοιχία και το δάπεδο του υπογείου, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντέχει στις αρνητικές πιέσεις του νερού. Έτσι, η στεγανωτική στρώση: Δημιουργεί μία ισχυρή, κλειστή και ενιαία στεγανολεκάνη σε όλο τον υπόγειο χώρο. Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει τόσο σε νέες κατασκευές όσο και σε υφιστάμενες, όταν τεθεί θέμα στεγάνωσής τους εκ των υστέρων. Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του χώρου του υπογείου. Προσφέρει αποτελεσματική στεγάνωση ακόμη και υπό υψηλή υδροστατική πίεση.Έχει διάρκεια στο χρόνο λόγω του ότι το υλικό είναι ανόργανο. Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται η προσθήκη στο σκυρόδεμα ενός πρόσμικτου ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας όπως είναι π.χ. το PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games