Εξωτερική υγρομόνωση υπογείου

Εξωτερική υγρομόνωση υπογείου

Η σωστότερη στεγανοποίηση γίνεται από την εξωτερική πλευρά.

Έτσι προστατεύουμε και τα δομικά υλικά του κτιρίου.

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν, απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει: Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό. Να έχει διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος. Η εφαρμογή της στεγάνωσης συνιστάται να γίνεται από την εξωτερική πλευρά του περιβλήματος του υπογείου, δηλαδή από την πλευρά της προσβολής του νερού, όπου αυτό είναι εφικτό. Η επάλειψη των τοιχίων του υπογείου εξωτερικά, με ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα, όπως είναι π.χ. το AQUAMAΤ ELASTIC της ISOMAT, και του δαπέδου του υπογείου εσωτερικά (ως μόνη εφικτή λύση), δημιουργεί μία στεγανωτική στρώση, η οποία: Προσφέρει αποτελεσματική στεγάνωση. Έχει ικανότητα διαπνοής και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα και χρηστικότητα του χώρου του υπογείου. Χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, διότι το υλικό είναι ανόργανο. Όπου δεν είναι εφικτή η επάλειψη εξωτερικά, το επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα μπορεί εναλλακτικά να επαλειφθεί εσωτερικά, καθώς έχει ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντέχει σε αρνητικές πιέσεις. Εάν πρόκειται για νέα κατασκευή, κατά τη σκυροδέτηση των δομικών στοιχείων του υπογείου, συνιστάται επικουρικά και η προσθήκη στο σκυρόδεμα ενός ρευστοποιητή-στεγανωτικού μάζας, π.χ. PLASTIPROOF, σε αναλογία 0,2-0,5% επί του βάρους του τσιμέντου.

Η σωστότερη στεγανοποίηση γίνεται από την εξωτερική πλευρά.

Έτσι προστατεύουμε και τα δομικά υλικά του κτιρίου.

Οι υπόγειοι χώροι των κατασκευών προκειμένου να είναι χρησιμοποιήσιμοι και βιώσιμοι απαιτούν αποτελεσματική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού. Η στεγανωτική στρώση που θα εφαρμοστεί πρέπει: • Να αντιμετωπίζει με επάρκεια την υγρασία ή το νερό. • Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιμότητάς της και της συνεχούς επαφής της με το έδαφος. Για την αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών τοιχίων υπογείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά όπως το HYPERDESMO PB-2K της ALCHIMICA.

Το HYPERDESMO PB-2K είναι 100% στεγανωτικό, αδιάβροχο, ελαστομερές, μονωτικό επίχρισμα πολυουρεθανικής και ασφαλτικής βάσεως δύο συστατικών, το οποίο επαλειφόμενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές), σχηματίζει ελαστική στεγανωτική μεμβράνη, με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις.Έχει την δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και μελλοντικές ρωγμές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή. Αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισμένα χημικά. Παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που σε γενικές γραμμές είναι τα εξής: 1. Eίναι ελαστική, στεγανωτική , αδιάβροχη μεμβράνη η οποία άοπλη ή οπλισμένη, σχηματιζόμενη επί τόπου (in site), με καθολική εναπόθεση και πρόσφυση υλικού, σημείο προς σημείο της επιφάνειας. Aυτό σημαίνει ότι ακόμη και σημειακές αστοχίες της μεμβράνης έχουν ελάχιστη πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα στεγανότητας. 2. Eφαρμόζεται σε όλες τις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές).

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games