Φρεάτιο Ανελκυστήρα

Φρεάτιο Ανελκυστήρα

Όπως και στα υπόγεια, είναι θέμα χρόνου τα νερά να διεισδύσουν στα φρεάτια των ανελκυστήρων.

Η υγρομόνωση είναι προτιμότερο να γίνει πριν την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Κατά την εγκατάσταση στεγανοποιούνται και τα σημεία στήριξης των μεταλλικών οδηγών και των μηχανημάτων.

Τα φρεάτια βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο της οικοδομής (κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου του υπογείου) και εκεί φυσιολογικά καταλήγουν όλα τα νερά που τυχόν έρχονται σε επαφή με την υπάρχουσα οικοδομή. Πιθανά σημεία διαρροής είναι οι μεταλλικοί οδηγοί του ανελκυστήρα που στερεώνονται στα τοιχία και στο δάπεδο, τα σημεία στήριξης των μηχανημάτων και οι αρμοί σκυροδέτησης οριζόντιοι ή/και κάθετοι.

Η εισροή του νερού καταστρέφει τα μεταλλικά τμήματα του ανελκυστήρα ή/και προκαλεί βραχυκύκλωμα του συστήματος.

Η στεγανοποίηση γίνεται σε αρνητική πίεση με επαλειφόμενα τσιμεντοειδούς βάσης στεγανωτικά, όπως ακριβώς και στα υπόγεια από την εσωτερική πλευρά (βλέπε εσωτερική υγρομόνωση υπογείων).

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games