Κόλλες πλακιδίων και ειδικών εφαρμογών

Κόλλες πλακιδίων και ειδικών εφαρμογών

Ως κονιάματα συγκόλλησης (κόλλες) θεωρούνται τα ξηρά μίγματα που περιέχουν  τσιμέντο που είναι και η βασική τους συνδετική ύλη. Συνήθως χαρακτηρίζονται και ως τσιμεντοειδείς κόλλες (C).

Τα κονιάματα συγκόλλησης χωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους στις παρακάτω  κατηγορίες:

  • Απλές κόλλες πλακιδίων ή κόλλες κανονικής πήξης. 

Είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία κόλλας. Χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους των κεραμικών πλακιδίων  καθώς επίσης και για τους περισσότερους τύπους υποστρώματος

Σήμανση: C1

  • Κόλλες ταχείας πήξης.

Χαρακτηρίζονται από ταχεία πήξη και σκλήρυνση με  αποτέλεσμα την γρήγορη  συγκόλληση.Χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία αποπεράτωση του έργου.

Σήμανση: C1F;

  • Kόλλες με μειωμένη ολίσθηση.

Μία ιδιότητα  ιδιαίτερα χρήσιμη  κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων σε κάθετες επιφάνειες.  

Σήμανση: C1Τ

  • Κόλλες με πρόσθετα χαρακτηριστικά. Βελτιωμένη κόλλα.

Είναι κυρίως κόλλες για  προβληματικά υποστρώματα είτε για πλακίδια μη απορροφητικά-υαλωμένα , ή πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, κλπ

Σήμανση: C2

  • Κόλλες με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο

Είναι βελτιωμένες  κόλλες που παραμένουν εργάσιμες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τις συνήθεις κόλλες.

Σήμανση: C2Ε


Επάνω στη συσκευασία θα πρέπει ο χαρακτηρισμός της κόλλας να γίνεται με βάση τις συντμήσεις που δίνονται παρακάτω.

 

  C        Τσιμεντοειδής Κόλλα Πλακιδίων

  1         Κοινή Κόλλα Πλακιδίων

  2        Βελτιωμένη Κόλλα Πλακιδίων

  F        Κόλλα ταχείας πήξης

  Τ        Κόλλα μειωμένης ολίσθησης

  Ε        Κόλλα παρατεταμένου ανοιχτού χρόνου (χρησιμοποιείται μόνο για τις βελτιωμένες κόλλες τύπου 2)

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games