Συνεργείο Μονώσεων

Συνεργείο Μονώσεων

Η εικοσιπενταετής εμπειρία μου στα μονωτικά υλικά (Ασπρόχωμα,  Μεσσήνη) καθώς και η απόφαση το 2008 του συμφοιτητή μου μηχανολόγου μηχ/κού Χάρη Τρίτα να μετακομίσει και να εργαστεί στην Καλαμάτα, μας οδήγησαν να ασχοληθούμε με συστήματα εφαρμογών υγρομόνωσης και θερμομόνωσης.

Δύο βασικά προβλήματα ταλαιπωρούν τον χώρο των μονώσεων. Πρώτον ενημέρωσης (γνώσης), και δεύτερον εκπαίδευσης (επάρκειας) του συνεργείου.

Αυτά  τα προβλήματα   αντιμετωπίσαμε  και εμείς στο ξεκίνημα, και  έπρεπε  να δοθεί άμεση και οριστική λύση.

Το πρώτο από τα προβλήματα αντιμετωπίστηκε ευκολότερα αφού υπάρχει η απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση, και η μακροχρόνια λειτουργία του εμπορικού καταστήματος στο Ασπρόχωμα, εξασφαλίζει μία συνεχή τεχνική ενημέρωση.
Έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν για κάθε περίπτωση εξειδικευμένα μονωτικά υλικά και οι εταιρείες παραγωγής υποστηρίζουν τα προϊόντα τους. Δυστυχώς όμως λόγω κόστους περιορίζουν την τεχνική πληροφόρηση, ιδίως στην επαρχία, στις εμπορικές συνεργασίες που έχουν σε κάθε πόλη. Αναθέτουν στους εκεί εμπόρους (είτε έχουν, είτε όχι τις τεχνικές γνώσεις) να ενημερώσουν τους τεχνίτες μονωτές. Έτσι πολλές φορές η μεταφορά αυτής της γνώσης γίνεται με τρόπο ελλιπή, με αποτέλεσμα συχνά να επιλέγεται λάθος υλικό, λάθος δοσολογία, λάθος εφαρμογή.

Επίσης μερικές εταιρείες σε κάποιες αίθουσες ξενοδοχείων παρουσιάζουν τα προϊόντα τους σε ένα μεικτό ακροατήριο, μηχανικοί, τεχνίτες, ιδιώτες. Οι παρουσιάσεις αυτές έχουν εμπορικό κυρίως προσανατολισμό, και λίγα προσφέρουν στην πρακτική επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην φάση εφαρμογής το συνεργείο.
Το δεύτερο πρόβλημα είναι η σωστή εφαρμογή των υλικών από το ίδιο το συνεργείο. Το προσωπικό μας εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα στον χώρο γνωστών  εταιρειών παραγωγής και εισαγωγής  μονωτικών υλικών, και θήτευσε επί μακρόν σε επιλεγμένα συνεργεία του δικτύου ERGOLAND.
Επίσης με την συνεχή παρουσία  μηχανικού Χάρη Τρίτα σε όλες τις φάσεις των εργασιών, εξασφαλίζουμε  την σωστή επιλογή υλικών, στη σωστή δοσολογία και σωστή εφαρμογή.

 

Στις μονώσεις και ιδιαίτερα στις υγρομονώσεις δεν συγχωρείται λάθος.
Χρειάζεται σωστή διάγνωση, ορθή επιλογή υλικών και καλό συνεργείο.

 

Φ.Καραμήτσος
Μηχ/γος Μηχ/κός

Leave a reply

Free WordPress Themes, Free Android Games