Εξωτερική  Θερμομόνωση

Εξωτερική Θερμομόνωση

Ως εξωτερική θερμομόνωση ορίζεται ένα σύστημα, στο οποίο η θερμομόνωση δε διακόπτεται στα σημεία ένωσης των διαφορετικών δοµικών στοιχείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η ροή θερμότητας τον χειμώνα από το εσωτερικό του κτιρίου (μεγαλύτερη θερμοκρασία) προς τον εξωτερικό κρύο αέρα, το δε καλοκαίρι να εμποδίζεται η ροή θερμότητας από την υψηλότερη εξωτερική θερμοκρασία προς προς την χαμηλότερη στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η εξωτερική θερμομόνωση αποτελεί την πλέον αποτελεσματική λύση για την εκ των υστέρων θερμομόνωση υφιστάμενων κτιρίων.

Η εταιρεία RAVAGO Hellas με το πιστοποιημένο  σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης kelyfos προσφέρει την καλύτερη λύση για:

  • θερμοομόνωση τοίχου
  • θερμομόνωση  οροφής
Free WordPress Themes, Free Android Games